Wyszukaj oferty

      nieruchomość

      typ transakcji

      Miejscowość

      Dzielnica - osiedle

      cena (zł)

      powierzchnia (m2)

      ilość pokoi

      numer oferty

Twój notes

Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności 

Niniejsza polityka prywatności zasady postępowania z danymi osobowymi.

Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

W jaki sposób stajemy się posiadaczami Twoich danych osobowych?

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Czy udostępniamy Twoje dane?

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Kontrola nad przekazanymi danymi osobowymi.

Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Inne technologie

Logi serwera

Postanowienia końcowe

Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W tej części Polityki zostaną przedstawione najistotniejsze informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest JP Nieruchomości Justyna Pelc z siedzibą przy ul. Lewakowskiego 10, w Rzeszowie (35-119).

Z administratorem można się skontaktować  poprzez adres e-mail: biuro@jp.nieruchomosci.pl

 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są  w celach realizacji i sprzedawania naszych usług, prowadzenia działań marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz art. 6 ust. 1 lit. f  RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji (w tym korespondencji elektronicznej) z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Możemy gromadzić następujące dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach:

dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem. Te informacje obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

informacje dodatkowe, tj. informacje, które nam Państwo przekazują, aby korzystać z naszych usług bądź dowiedzieć się o naszych produktach i usługach, takie jak informacje o preferencjach zakupu/sprzedaży nieruchomości,

informacje ogólne, tj. informacje generowane podczas korzystania z naszych produktów i usług.

W jaki sposób stajemy się posiadaczami Twoich danych osobowych?

Dane osobowe są nam przekazywane za pomocą następujących formularzy dostępnych na Stronie.

formularz kontaktu ws. oferty nieruchomości,

formularz kontaktu ws. usług Administratora.

Dane przekazane nam w ramach formularzy zapisu przetwarzane są w celach:

uzyskania zgód marketingowych i handlowych,

wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,

udzielania Użytkownikowi odpowiedzi na zadanie pytanie,

przedstawienia Użytkownikowi oferty, o którą pyta,

wysłania użytkownikowi oferty,

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

Czy udostępniamy Twoje dane?

 "Przedsiębiorstwo ALT Krzysztof K. Klich" z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 46, 33-300 Nowy Sącz, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej w Nowym Sączu pod numerem 5099, NIP: PL7340003604 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

Kontrola nad przekazanymi danymi osobowymi.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci prawo:

dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych,

prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w momencie uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów opisanych powyżej możesz skorzystać z poniższych możliwości kontaktu:

adres e-mail: biuro@jp.nieruchomosci.pl

poczta tradycyjna: JP Nieruchomości Justyna Pelc, ul. Lewakowskiego 10, 35-119 Rzeszów,

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności  po zmianach będzie dostępny na głównej stronie  w zakładce `Polityka Prywatności`.